Telegram

Kéo member telegram, tương tác seeding nhóm

Liên Hệ: 0342855050 - Telegram: @dichvusocialxyz

Bảng Giá

Twitter

Tăng Follow, Retweet, Comment, Tag bạn bè, Like, View

Liên Hệ: 0342855050 - Telegram: @dichvusocialxyz

Bảng Giá

Features

Tiêu Chí

Có thể kiểm tra đơn hàng

Sau khi order, bạn sẽ có mã đơn hàng, bạn có thể kiểm tra tình trạng đơn hàng trên web, chi tiết user nào được add, và thời gian nào!

Add Member Nhanh

Tốc độ add member nhanh chậm phụ thuộc vào KH, nếu có yêu cầu add nhanh, bên mình sẽ không bảo hành vì rủi ro!!

Đúng targets khách hàng

Bạn chỉ cần gửi danh sách những group của đối thủ, những member của group đối thủ sẽ được add vào group của bạn!

Dịch vụ tương tác ảo cho Group

Group bạn sẽ có nhiều member vào chat với nhau, tạo tương tác ảo cho group! số lượng tùy thuộc vào đơn hàng. Chi tiết contact @dichvusocialxyz

Các Lĩnh Vực Đã Sử Dụng Dịch Vụ

Lĩnh vực Crypto ,Forex ,Mlm, Chợ Mua Bán (USDT, BTC, ETH...), Chợ Sàn BO, Chợ tốt…

Dịch vụ gửi tin nhắn

Riêng dịch vụ này, có thể hoàn thành rất nhanh tùy theo yêu cầu khách hàng, gửi tin nhắn hàng loạt tới các user chỉ định!

Pricing

Bảng giá dịch vụ kéo member

Add Mem Group

250K

Số lượng: 1000 members

Bảo hành members trong vòng 5 ngày

Mua Ngay

Add Mem Group

450K

Số lượng: 2000 members

Bảo hành members trong vòng 5 ngày

Mua Ngay

Add Mem Group

600K

Số lượng: 3000 members

Bảo hành members trong vòng 5 ngày

Mua Ngay

Add Mem Group

900K

Số lượng: 5000 members

Bảo hành members trong vòng 5 ngày

Mua Ngay

Add Mem Group

1700K

Số lượng: 10000 members

Bảo hành members trong vòng 5 ngày

Mua Ngay

Add Mem Group

3000K

Số lượng: 20000 members

Bảo hành members trong vòng 5 ngày

Mua Ngay

Pricing

Bảng giá dịch vụ Twitter

Tăng Follow, Retweet, Comment, Tag bạn bè theo yêu cầu

100K

Số lượng: 100

Giảm 20% khi mua số lượng trên 1000

Mua Ngay

Tăng Like, View

100K

Số lượng: 500

Có bảo hành trong 30 ngày

Mua Ngay

DV tương tác (seeding) nhóm

  • + Gói dùng thử: 500k/nhóm/tuần (SL: 20 tài khoản tương tác 100 câu thoại/ngày)
  • + Gói tháng 1.5M/nhóm/tháng (SL: 20 tài khoản tương tác 200 câu thoại/ngày)
  • + Gói tháng: 3M/nhóm/tháng (SL: 30 tài khoản tương tác 500 câu thoại/ngày)
  • + Gói : 5M/nhóm/tháng (SL: 50 tài khoản, tương tác 500 câu thoại/ngày, bao gồm cả sticker)

Hoặc tùy chọn của bạn nhé, thỏa thuận lại giá sau

Kịch bản bên bạn soạn hoặc bên mình tự làm nhé

BÁN TOOL ADD MEM TELEGRAM:

  • + Lọc thành viên online từ 1-3-7 ngày
  • + Gửi tin nhắn cho từng thành viên trong nhóm
  • + Gửi tin nhắn tới nhiều Group kèm ảnh
  • + Tương tác nhóm theo kịch bản dựng sẵn

Giá công khai 7M/tool và được tặng 100 sđt sẵn file session

Pricing

Hình thức thanh toán

Các ngân hàng hỗ trợ: Techcombank

Bạn cần phải chuyển khoản chính xác nội dung để hệ thống nhận dạng đơn hàng của bạn!!

Khách làm dưới 10k mem thanh toán 100% trước khi add mem vào tài khoản duy nhất

TK Techcombank - 19031696710019 - Nguyen Do Anh Quang

0342855050